Yhteystiedot

Ristipellontie 18 , Helsinki
Puh. 09 5483838

Metsäkyläntie 2 , Klaukkala
Puh. 09 8792872
Puh. 040 8322398
Klaukkala 1.7-26.7 suljettu lomien ajan.

Kesärenkaat

TARJOUSHINNOIN NYT
Parhaat merkit
Parhaat hinnat
- Nokian
- Michelin
- Hankook
- Continental
- BF Goodrich
- Laufenn
- Kormoran
- Tigar
- Kapsen
- Asennettuna
- Nopeasti

Autokorjaamo

Kaikkien Automerkkien Edullinen Autohuolto
Konalassa ja
Klaukkalassa

Vuosihuollot

Edullisesti kaikkiin automerkkeihin ja malleihin Nopeasti !!!

Ilmastoinnin huollot

Ilmastoinnin huoltotäyttö R134a kaasulla 99e (sis. max 1kg kaasua)

Ilmastoinnin huoltotäyttö R1234yf kaasulla 199e (sis. max 0,5 kg kaasua)


Yli menevät kaasumäärät laskutetaan lisäksi

Sijaisauto

Sijaisauto huollon ajaksi
edullisesti

Aurauskulmat

Aurauskulman säädöt raidetangon päät asennettuna
pallonivelet asennettuna
nopeasti työn alle

Jarrupalat ja levyt

Asennettuna nopeasti kaikkiin merkkeihin !!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:1920883 kpl

innovoice_logo_header.png

Meillä voit maksaa myös laskulla mikäli 
luottotietosi ovat kunnossa


Edellyttää henkilötietojen sekä
luottotietojen tarkistamista sekä myönteistä luottopäätöstä

Laskusi voidaan rahoittaa mikäli olet vähintään
18- vuotias ja asut vakituisesti Suomessa

Voit valita myös joustavan osamaksun


PAYBYBILL – MAKSA OSISSA

PayByBill – Luottoehdot

Luoton myöntäminen ja sopimuksen tekeminen

Asiakas voi hakea PayByBill -luottoa Gothian yhteistyökumppanin Internet-kaupasta ostettavalle tuotteelle, jonka arvo on yli 50,00 euroa. Gothia päättää luoton myöntämisestä erikseen kunkin tuotteen osalta.

Luoton saaminen edellyttää vähintään 18 vuoden ikää, vakituista osoitetta Suomessa ja ettei asiakkaalla ole maksuhäiriömerkintää.

Jos Gothia myöntää luoton, asiakkaalle lähetetään lasku, johon on merkitty ensimmäisen maksuerän suuruus.

Maksamalla laskuun merkityn ensimmäisen maksuerän eräpäivään mennessä asiakas sitoutuu tekemään Gothian kanssa PayByBill -luottosopimuksen. Luoton perustamisen yhteydessä asiakkaalta peritään 9,50 euron perustamiskulumaksu. Perustamiskulumaksu peritään asiakkaalta vain kerran. Tämän jälkeen asiakkaalle lähetetään kuukausittain lasku, joka sisältää kaikki PayByBill-luotolla ostetut tuotteet.

Korko ja muut maksut

Asiakkaan tulee maksaa PayByBill -luotolle laskuun merkittyä korkoa
sekä luotonhoitomaksua 2,90 euroa/kk. Gothia lähettää asiakkaalle kuukausittain saldo-otteen, johon on merkitty, vähimmäiserä ja
jäljellä olevan luoton määrä. Luoton korko on sidottu Euroopan keskuspankin puolivuosittain määrittämään viitekorkoon.

Luoton takaisinmaksu

Luotto maksetaan takaisin kuukausierissä, jotka sisältävät koron maksamattomalle pääomalle, pääoman lyhennyksen ja luotonhoitomaksun. Vähimmäiserä määräytyy luoton avoimen kokonaissaldon perusteella:
Avoin saldo Pienin lyhennys

50 € - 100 €      10 €
101 € – 150 €   15 €
151 € – 200 €   20 €
201 € – 250 €   25 €
251 € - 300 €    30 €
301 € - 350 €    35 €
jne.

Todellinen vuosikorko on riippuvainen kulloisestakin PayByBill –luoton avoimen kokonaissaldon määrästä. Todellisen vuosikoron laskennassa on huomioitu asiakkaan maksettavaksi tulevat luottokustannukset, eli luotolle maksettava korko, luoton perustamismaksu (9,50 €) ja kuukausittainen luotonhoitomaksu (2,90 €):

Esim. Jos maksuaika on 12 kuukautta, 250,00 € luoton todellinen vuosikorko on 63,51%. Tällöin maksettava kokonais määrä on 330,73 €, josta luottokustannusten osuus on 80,73 €

Esim. Jos maksuaika on 12 kuukautta, 500,00 € luoton todellinen vuosikorko on 41,07%. Tällöin maksettava kokonais määrä on 599,57 €, josta luottokustannusten osuus on 99,57 €

Esim. Jos maksuaika on 12 kuukautta, 1000,00 € luoton todellinen vuosikorko on 31,34%. Tällöin maksettava kokonais määrä on 1149,71 €, josta luottokustannusten osuus on 149,71 €

Asiakas voi halutessaan maksaa vähimmäiserää suurempia lyhennyksiä tai koko luoton ennenaikaisesti ilman lisäkustannuksia.

Lyhennysvapaat kuukaudet

Asiakkaalla on oikeus kahteen lyhennysvapaaseen kuukauteen jokaista 12 kuukautta kohti. Edellytyksenä on, että asiakas on maksanut vähintään vähimmäiserät neljältä kutakin lyhennysvapaata välittömästi edeltävältä kuukaudelta ja että asiakas ilmoittaa lyhennysvapaasta Gothian asiakaspalvelulle vähintään kahta viikkoa ennen sen alkamista.

Peruuttamisoikeus

Asiakas voi peruuttaa luottosopimuksen ilmoittamalla tästä Gothialle kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asiakas on maksanut ensimmäisen maksuerän ja saanut luottosopimuksen ehdot. Peruuttamisilmoitus tulee tehdä kirjallisesti luotonantajan osoitteeseen. Ilmoituksen on oltava yksilöity ja sisällettävä ainakin asiakkaan nimi ja henkilötunnus, laskuun merkitty asiakasnumero sekä päiväys ja allekirjoitus.

Gothialla on oikeus periä asiakkaalta luoton korko ajalta, jonka luotto on ollut käytettävissä, korvauksena luottosopimuksen peruuttamisesta. Jos Gothia on maksanut viranomaisille luottosopimuksen tekemisen johdosta maksuja eikä maksuja peruuttamistapauksessa palauteta, Gothialla on oikeus saada asiakkaalta korvaus myös näistä maksuista. Jos asiakas ei viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä palauta Gothialle luottosopimuksen nojalla saamiaan varoja ja suorita edellä mainittua korvausta, luottosopimuksen peruuttaminen raukeaa.
Peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos etäviestintä käyttäen tapahtuva asiointi liittyy olemassa olevaan sopimukseen, jos sopimus täytetään asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä ennen peruuttamisajan päättymistä, tai jos asiointi liittyy sopimusmuutoksiin.

Luoton erityinen erääntyminen

Jos maksusuoritus on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta, Gothialla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto korkoineen ja maksuineen maksettavaksi, jos viivästynyt määrä on vähintään kymmenen prosenttia tai, jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään viisi prosenttia luoton alkuperäisestä luottohinnasta taikka käsittää Gothian koko jäännössaatavan. Luoton erääntyminen tulee voimaan neljän viikon, tai jos asiakkaalle on aiemmin huomautettu viivästyksestä, kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty asiakkaalle, ellei asiakas tämän ajan kuluessa maksa viivästynyttä määrää. Gothialla on eräännyttämisoikeus erääntyneen maksun määrästä riippumatta, jos maksu on viivästynyt vähintään kuusi kuukautta ja se on olennaisissa määrin edelleen suorittamatta.
Gothia ei eräännytä luottoa, jos maksun viivästyminen johtuu asiakkaan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta asiakkaasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä olisi Gothialle ilmeisen kohtuutonta viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen. Asiakkaan on viivytyksettä ilmoitettava Gothialle häntä kohdanneesta suoritusesteestä.
Jos asiakas on antanut Gothialle totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin taikka jos asiakas on muulla tavoin syyllistynyt olennaiseen sopimusrikkomukseen, Gothialla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto, mukaan lukien korot ja muut maksut, neljän viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty asiakkaalle. Jos sopimusrikkomuksesta on huomautettu jo aiemmin, määräaika on kaksi viikkoa.
Gothialla on oikeus eräännyttää luotto myös, jos asiakas kuolee, asetetaan konkurssiin tai jos käräjäoikeus on päättänyt asiakkaan velkajärjestelyn aloittamisesta.

Viivästyskorko

Jos vähimmäiserää ei makseta viimeistään eräpäivänä, asiakas maksaa viivästyneelle määrälle korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään. Asiakkaalta perittävä maksumuistutusmaksu on 5,00 € per muistutus.
RAHAT AJALLAAN

Merkinnän tekeminen luottotietorekisteriin

Gothialla on oikeus ilmoittaa tieto asiakkaan maksuhäiriöstä luottotietorekisteriin, jos erääntynyt maksu on viivästynyt vähintään 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä ja on kulunut vähintään 21 päivää siitä, kun asiakkaalle on lähetetty maksukehotus, jossa Gothia on muistuttanut mahdollisuudesta merkitä maksuhäiriö luottotietorekisteriin.

Tietojen käsittely

Gothia noudattaa toiminnassaan henkilötietolain määräyksiä.

Vahingonkorvausvastuu

Gothia on velvollinen korvaamaan asiakkaalle ainoastaan Gothian omasta laiminlyönnistä aiheutuneen välittömän vahingon. Gothia korvaa tällöin ainoastaan asiakkaalle aiheutuneen korkotappion sekä vahingon selvittämisestä aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset. Ellei asiakas ryhdy kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi, hän vastaa itse vahingosta tältä osin. Gothia ei vastaa asiakkaalle aiheutuneista mahdollisista välillisistä vahingoista.

Sopimuksen siirtäminen

Gothialla on oikeus asiakasta kuulematta siirtää luottosopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen määräämälleen kolmannelle, jolla on vastaava oikeus siirtää luottosopimus edelleen.
Tiedonsaanti sopimuksen ehdoista sopimussuhteen aikana
Sopimusehdot lähetetään asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Sopimusehdot ovat lisäksi luettavissa ja tallennettavissa Gothian Internet-sivuilla www.gothiagroup.fi. Asiakas voi pyytää Gothialta luottosopimuksen ehdot sopimussuhteen aikana maksutta, jolloin Gothia toimittaa sopimusehdot lähettämällä ne asiakkaan postiosoitteeseen tai erikseen sovitusti sähköpostiin.
Oikeus viedä erimielisyys kuluttajariitalautakuntaan
Jos Gothian ja asiakkaan välillä ei päästä neuvotellen ratkaisuun luottosopimukseen liittyvästä seikasta, asiakas voi viedä erimielisyyden kuluttajariitalautakuntaan. Kuluttajariitalautakunta voi antaa asiasta ainoastaan suosituksen. Tarkemmat ohjeet löytyvät osoitteesta www.kuluttajariita.fi.

Luotonantajan tiedot

Luotonantaja: Gothia Oy, Y-tunnus, 1730113-3
Osoite: Kumpulantie 3, 00520 Helsinki
Puhelinnumero: 020 7229 462
sähköpostiosoite: laskutus@gothiagroup.com
Internet-osoite: www.gothiagroup.com